Hàn Quốc : Tiêu chuẩn ghi nhãn đối với thực phẩm chức năng

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, Mar 28, 2022 | 12:26 - View count: 2068

Ngày 31/03/2022 Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi “Tiêu chuẩn ghi nhãn đối với thực phẩm chức năng”. Các nội dung sửa đổi chính như sau:

  1. Bắt buộc ghi rõ sản phẩm có chứa hoặc có thể chứa chất gây dị ứng thực phẩm
  2. Ghi rõ thành phần chức năng trong các sản phẩm men vi sinh.

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Các nước Thành viên WTO có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia đóng góp ý kiến.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://www.knowtbt.krhttps://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/KOR/22_2451_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/1065

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2022/03/han-quoc-tieu-chuan-ghi-nhan-doi-voi-thuc-pham-chuc-nang/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]