Chai nhựa có nắp gắn liền với thân chai để dễ dàng tái chế

Post by: chuxuan - Post date: Tuesday, Jun 11, 2024 | 16:30 - View count: 73

Theo quy định mới của Liên minh Châu Âu (EU), những chiếc chai nhựa kiểu mới có nắp không thể tách rời mà buộc phải thiết kế gắn vào thân chai. Điều này đảm bảo những chiếc nắp chai được tái chế cùng với những chiếc chai. Trước đây, những chiếc nắp này đều tách rời với chai nhựa và chúng có thể bị bỏ rơi không được tái chế, gây ảnh hưởng lớn đến môi trường. Một lượng lớn nhựa không được tái chế đã trôi ra đại dương.

Liên minh Châu Âu (EU) đã ban hành chỉ thị 2019/904 của Nghị viện Châu Âu, Hội đồng ngày 05 tháng 06 năm 2019 quy định về việc giảm tác động của sản phẩm nhựa đến môi trường, trong đó yêu cầu nắp của tất cả chai nhựa phải được nối với thân. Đây là một phần trong chỉ thị của Liên minh Châu Âu (EU) nhằm mục đích giảm rác thải nhựa sử dụng một lần. Quy định này sắp tới sẽ triển khai rộng rãi ở Châu Âu vào tháng 7/2024.

Không chỉ nắp nhựa, Liên minh Châu Âu (EU) còn đề xuất các quy định mới trên toàn Châu Âu về bao bì, bao gồm cả việc cải thiện thiết kế bao bì, với các nhãn mác được ghi chú rõ ràng nhằm thúc đẩy việc tái sử dụng và tái chế, đồng thời kêu gọi người dân chuyển đổi sang sử dụng nhựa sinh học, loại có thể phân hủy.

Nguồn: VTV24