Gạo

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, Oct 5, 2020 | 9:00 - View count: 1857

Ngày 05/10/2020 Nhật Bản thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Sửa đổi Tiêu chuẩn về Ghi nhãn Thực phẩm. Cụ thể, trong quy định hiện hành, đối với gạo chưa đánh bóng hoặc gạo đã đánh bóng, chỉ có thể ghi nhãn nơi sản xuất, giống và năm sản xuất nếu được sản xuất từ gạo thô chưa đánh bóng có cùng nơi sản xuất, giống và năm sản xuất; và nếu được chứng nhận bởi Đạo luật Kiểm tra Sản phẩm Nông nghiệp (Đạo luật số 144 năm 1951) đối với sản phẩm nội địa, hoặc được chứng nhận bởi các tổ chức công nhận của nước xuất khẩu đối với sản phẩm nhập khẩu.

Để phù hợp với tình hình thực tế, Nhật Bản sẽ sửa đổi Tiêu chuẩn ghi nhãn thực phẩm để cho phép ghi nhãn nơi sản xuất, giống và năm sản xuất đối với gạo chưa đánh bóng hoặc gạo đã đánh bóng mà không có chứng nhận nêu trên, và bắt buộc những người kinh doanh liên quan đến thực phẩm phải lưu trữ các tài liệu làm cơ sở để ghi nhãn.

Mục đích của dự thảo nhằm cung cấp thông tin cho người tiêu dùng. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 04/12/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

enquiry@mofa.go.jp

Mã thông báo G/TBT/N/JPN/675

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2020/10/gao/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]