Natri hydroxit công nghiệp

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Friday, Oct 2, 2020 | 8:10 - View count: 1186

Ngày 08/10/2020 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng của natri hydroxit công nghiệp.

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định các yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và kiểm tra chất lượng natri hydroxit (NaOH) công nghiệp được sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy định này không áp dụng cho natri hydroxit tinh khiết và natri hydroxit thực phẩm.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh natri hydroxit công nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 12 năm 2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào năm 2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 07/12/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://vinachemia.gov.vn/

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/185

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2020/10/natri-hydroxit-cong-nghiep/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]