Kali peclorat

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, Oct 26, 2020 | 8:30 - View count: 1259

Ngày 06/10/2020 Việt Nam thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kali peclorat dùng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp.

Quy chuẩn kỹ thuật này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, quản lý chất lượng đối với kali peclorat được sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp (sau đây viết gọn là kali peclorat), được sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam.

Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh kali peclorat, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khoẻ và sự an toàn của con người. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 12 năm 2020. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào năm 2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 05/12/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/VNM/20_5975_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/VNM/182

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2020/10/kali-peclorat/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]