Thực phẩm

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Wednesday, Oct 28, 2020 | 8:40 - View count: 1268

Ngày 21/09/2020 Ai Cập thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Quyết định của Giám đốc Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA) số 8/2020, cụ thể:

Dựa trên các nguyên tắc phân tích rủi ro và để ứng phó với COVID-19, Ai Cập sẽ giảm tạm thời tỷ lệ kiểm tra các lô hàng nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu và các sản phẩm thực phẩm xuống còn 25% với điều kiện:

Các lô hàng nguyên liệu thực phẩm nhập khẩu được nhập khẩu bởi các cơ sở thực phẩm đã đăng ký trong “Danh sách trắng” tại Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA). Các điều kiện để đăng ký trong “Danh sách Trắng” có thể được tìm thấy tại trang web của NFSA (www.nfsa.gov.eg).

Các lô hàng sản phẩm thực phẩm bắt buộc phải có Giấy chứng nhận Phù hợp trước khi vận chuyển (COC’s) thông qua một cơ quan đánh giá sự phù hợp đã được đăng ký và được công nhận tại Cơ quan An toàn Thực phẩm Quốc gia (NFSA) theo Quyết định số 2/2020.

Chủ tịch NFSA có thể thay đổi tỷ lệ kiểm tra thực phẩm và nguyên liệu nhập khẩu bất cứ khi nào dựa trên tình hình thực tế.

Do đây là một biện pháp được ban hành do tình trạng khẩn cấp về y tế bởi dịch bệnh Covid 19, không cần lấy ý kiến góp ý của các nước Thành viên WTO, nên biện pháp này đã được thông qua vào ngày 26/07/2020 mà và đã có hiệu lực từ ngày 14/08/2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://www.eos.org.eg

Mã thông báo G/TBT/N/EGY/268

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2020/10/thuc-pham/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]