Khẩu trang

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Wednesday, Dec 16, 2020 | 10:30 - View count: 965

Ngày 02/12/2020 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Quy định mới về đánh giá sự phù hợp. Cụ thể, Dịch bệnh do coronavirus 2019 (COVID-19) bùng phát đã đem lại thách thức rất lớn đối với các nguồn lực của Viện Quốc gia về An toàn và Sức khỏe (NIOSH). Để kiểm soát sự lây lan của COVID-19 và sử dụng các nguồn lực hiệu quả hơn, NIOSH sẽ chấp nhận và ưu tiên một số trường hợp đặc biệt nhằm tăng cường nguồn cung khẩu trang được NIOSH phê duyệt. NIOSH sẽ chấp nhận mặt nạ có bộ lọc FFR, mặt nạ APR (mặt nạ lọc khí) và khẩu trang PAPR (khẩu trang phòng độc làm sạch không khí có trợ lực) là khẩu trang và mặt nạ sử dụng trong việc phòng chống Covid 19.

Do đây là một biện pháp được ban hành do tình trạng khẩn cấp về y tế bởi dịch bệnh Covid 19, không cần lấy ý kiến góp ý của các nước Thành viên WTO, nên biện pháp này đã được thông qua vào ngày 21/08/2020 và đã có hiệu lực.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_7412_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/USA/1673

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2020/12/khau-trang/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]