Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết đóng góp cho mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Tuesday, Dec 15, 2020 | 14:15 - View count: 1495

Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết luôn nêu cao trách nhiệm đóng góp vào quá trình hội nhập khu vực, đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc” đó là chia sẻ của Phó Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp trong Hội nghị thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) trong lĩnh vực năng suất.

Tại cuộc hội nghị, các nước thành viên tham gia đã chia sẻ và trao đổi về tầm nhìn và chiến lược của hai tổ chức ASEAN và APO trong 5 năm tới, trao đổi cấp cao về triển vọng hợp tác giữa hai tổ chức trong thúc đẩy năng suất trong khu vực; nghe chia sẻ kinh nghiệm của Singapore với tư cách vừa là thành viên của ASEAN, vừa là thành viên của APO trong chặng đường phát triển năng suất trong các thập kỷ qua để đạt được những thành quả một nước Singapore phát triển như ngày hôm nay và Kế hoạch tổng thể về năng suất hướng đến phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong những năm tới. Ngoài ra, trong phiên thảo luận giữa các nước thành viên về các chính sách thúc đẩy năng suất, đổi mới sáng tạo và sản xuất thông minh trong ASEAN.

Phó Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp phát biểu tại Hội nghị

Với vai trò là đại diện cho Việt Nam tích cực tham gia các tổ chức chuyên ngành của ASEAN và là thành viên có trách nhiệm trong APO, Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết luôn nêu cao trách nhiệm đóng góp vào quá trình hội nhập khu vực, đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc. Chặng đường dài phía trước không ít những thách thức, nhưng với sự hợp tác của hai tổ chức trong lĩnh vực năng suất sẽ đóng góp một phần quan trọng trong thực thi các mục tiêu của ASEAN.

Trong phiên làm việc thứ hai vào ngày 11/12/2020, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận nội dung quan trọng về hợp tác giữa ASEAN và APO nhằm thúc đẩy sản xuất thông minh trong khu vực. Sáng kiến ASEAN 2020 về xây dựng lộ trình, giải pháp nhằm tiếp cận, thúc đẩy sản xuất thông minh cho các quốc gia ASEAN là một trong 13 sáng kiến đã được các nhà lãnh đạo ASEAN phê duyệt. Phiên họp ngày mai sẽ là dịp để lấy ý kiến rộng rãi của quý vị đại biểu đối với bản dự thảo lộ trình và giải pháp thúc đẩy sản xuất thông minh trong ASEAN.

Hội nghị thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và APO trong lĩnh vực năng suất là diễn đàn đầu tiên kết nối và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa ASEAN và APO qua đó kết nối hai tổ chức trong khu vực, trao đổi cụ thể về các nội dung và cách thức hợp tác, cũng như đề xuất các giải pháp thúc đẩy năng suất trong khu vực, hướng đến đạt được các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc.

Việc chủ trì tổ chức hội nghị trên thể hiện sự tích cực và chủ động của Việt Nam với vai trò Chủ tịch của hai tổ chức, góp phần thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ của Việt Nam với các quốc gia/vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế, thúc đẩy hợp tác trong khu vực. Hội nghị diễn ra đúng vào năm Việt Nam là Chủ tịch của APO và Chủ tịch của Ủy ban Tư vấn về Tiêu chuẩn và Chất lượng của ASEAN (ACCSQ).

Nguồn: Tổng cục TCĐLCL

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2020/12/bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-cam-ket-dong-gop-cho-muc-tieu-phat-trien-ben-vung-cua-lien-hop-quoc/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]