Dung dịch rửa tay diệt khuẩn khô

Người viết: Trần Thanh Tùng - Ngày viết: Monday, Jan 25, 2021 | 9:29 - Lượt xem: 729

Ngày 14/12/2021 Costa Rica thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Quy định RTCR 501: 2020: Thông số kỹ thuật và yêu cầu đăng ký vệ sinh đối với Dung dịch rửa tay diệt khuẩn khô. Quy định này sẽ đưa ra các yêu cầu về thông số kỹ thuật đối với sản phẩm, yêu cầu về bao bì và ghi nhãn cho các dung dịch rửa tay diệt khuẩn khô. Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho các sản phẩm được sản xuất hoặc nhập khẩu tiêu thụ trong lãnh thổ Costa Rica. Quy định không áp dụng cho các sản phẩm dung dịch diệt khuẩn không dùng cho tay. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 12/02/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CRI/20_7632_00_s.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CRI/190