Gỗ

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Sunday, Jan 10, 2021 | 9:22 - View count: 1582

Ngày 06/1/2020 Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần Quy định về chỉ định cơ quan kiểm tra tiêu chuẩn và chất lượng sản phẩm gỗ nước ngoài. Cụ thể:

  1. Thiết lập quy trình thu thập tài liệu và các tiêu chỉ để đánh giá sự phù hợp.
  2. Xóa thông báo kết quả kiểm tra và các điều khoản liên quan đến việc thay đổi chỉ định.
  3. Thay đổi tên gọi các sản phẩm gỗ và sửa đổi danh sách thiết bị phân tích thử nghiệm.

Mục đích của dự thảo nhằm quản lý chất lượng sản phẩm gỗ. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 07/03/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/KOR/21_0175_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/938

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/01/go/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]