Vật liệu đóng gói

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Friday, Jan 15, 2021 | 9:24 - View count: 1000

Ngày 05/1/2020 Hàn Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần Đạo luật Khuyến khích Tiết kiệm và Tái chế Tài nguyên. Cụ thể, Trước khi sản phẩm được xuất xưởng, các nhà sản xuất sản phẩm có nghĩa vụ kiểm tra vật liệu đóng gói và phương pháp đóng gói (tỷ lệ không gian đóng gói và số lượng bao bì) và ghi kết quả kiểm tra bên ngoài bao bì. Sẽ áp dụng hình thức phạt tiền nếu vi phạm quy định. Mục đích của dự thảo nhằm tránh lãng phí tài nguyên. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/4/2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 06/03/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://pal.assembly.go.kr/law/readView.do?lgsltpaId=PRC_B2W0R1U1J2C0R1V7Q0M0Q3T2T2H6F6

Mã thông báo G/TBT/N/KOR/937

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/01/vat-lieu-dong-goi/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]