Hệ thống phun nước tự động

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Thursday, Feb 25, 2021 | 9:44 - View count: 1351

Ngày 09/02/2021 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với hệ thống phun nước tự động. Cụ thể, dự thảo sẽ đưa ra quy định về phân loại, mô hình, phương pháp thử, quy tắc kiểm tra, ghi dấu, đóng gói, vận chuyển và bảo quản các phụ kiện của hệ thống phun nước tự động. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 10/04/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_1005_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1549

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/02/he-thong-phun-nuoc-tu-dong/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]