Họp Ủy ban TBT: Chức năng mới của hệ thống cảnh báo ePing

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Thursday, Feb 25, 2021 | 9:46 - View count: 2035

Phiên họp không chính thức về Hệ thống cảnh báo ePing diễn ra vào ngày 23/2/2021. Kể từ khi ra mắt đến nay, số lượng người đăng ký sử dụng ePing đã ngày càng tăng từ cả khu vực công và tư nhân. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, ePing có 12.360 người dùng đã đăng ký ở 182 quốc gia và vùng lãnh thổ, so với 8.821 người dùng vào cuối năm 2019. Đặc biệt, trong năm 2020, lần đầu tiên số lượng người đăng ký sử dụng ở khu vực tư nhân cao hơn số lượng từ các cơ quan chính phủ.

WTO, ITC và UNDESA đã tiếp tục hợp tác trong việc duy trì và nâng cấp cho hệ thống. Năm 2020, hai bản cập nhật quan trọng đã được đưa vào hệ thống ePing để đáp ứng các ý kiến của các nước Thành viên trong cuộc họp Ủy ban TBT cũng như phản hồi đối với người dùng trong các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật. Cập nhật đầu tiên liên quan đến việc khuyến khích các Thành viên tham gia đóng góp ý kiến và trả lời góp ý đối với các dự thảo biện pháp đã thông báo cho WTO thông qua Hệ thống ePing. Để thúc đẩy hành động này, Ban Thư ký đã đưa ra những cải tiến cho nền tảng ePing nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ nhận xét và trả lời cũng như cung cấp video hướng dẫn cách thức sử dụng cho các Thành viên.

Bản cập nhật thứ hai là sự ra đời của chức năng trò chuyện dành cho người dùng ePing có quyền quản trị (các Điểm hỏi đáp quốc gia). Chức năng  này, hiện đang được thử nghiệm, nhằm mục đích tạo ra một cộng đồng các Điểm hỏi đáp và cung cấp cho họ một kênh liên lạc không chính thức để thảo luận về các quy định đã được thông báo và các vấn đề TBT khác ở cấp song phương hoặc khu vực. Các cải tiến khác đối với ePing bao gồm tùy chọn tìm kiếm và đăng ký các thông báo liên quan đến COVID-19 và biểu mẫu đăng ký đơn giản hóa.

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/02/hop-uy-ban-tbt-chuc-nang-moi-cua-he-thong-canh-bao-eping/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]