Abamectin (hoạt chất thuốc trừ sâu)

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Thursday, Mar 18, 2021 | 14:13 - View count: 1686

Ngày 15/03/2021 EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định của Ủy ban phê duyệt hoạt chất abamectin, theo Quy định (EC) số 1107/2009 của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu và sửa đổi Phụ lục của Quy định Ủy ban (EU) số 540/2011.

Theo đó, hoạt chất abamectin chỉ được phê duyệt và đưa ra thị trường trong trường hợp sử dụng trong nhà kính, như được định nghĩa bởi Điều 3 (27) của Quy định (EC) số 1107/2009. Các Quốc gia Thành viên EU sẽ phải sửa đổi/rút lại giấy phép cho các sản phẩm bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất abamectin.

Để một hoạt chất được phê duyệt theo Quy định (EC) số 1107/2009 (liên quan đến việc đưa sản phẩm bảo vệ thực vật ra thị trường), chất đó phải được chứng minh rằng không gây hại cho sức khỏe con người, động vật hoặc môi trường. Các tiêu chí để đáp ứng phê duyệt được liệt kê trong Điều 4 của Quy định (và cũng được nêu chi tiết trong Phụ lục II kèm theo. Trong quá trình đánh giá đối với abamectin, một số vấn đề về rủi ro đối chưa được làm rõ, do đó Uỷ ban chỉ phê duyệt trong trường hợp abamectin sử dụng trong nhà kính.

Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực sau vào 01/7/2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 14/05/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_1889_01_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/EU/784

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/03/abamectin-hoat-chat-thuoc-tru-sau/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]