Sản phẩm hữu cơ

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Thursday, Mar 18, 2021 | 14:11 - View count: 1456

Ngày 15/03/2021 EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định của Ủy ban (EU)… /…. sửa đổi Quy định (EU) 2020/977: Các biện pháp tạm thời kiểm soát việc sản xuất các sản phẩm hữu cơ. Trong bối cảnh khủng hoảng vì đại dịch COVID-19, các quốc gia Thành viên, khi thực hiện quy định cũ, phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc kiểm soát sản xuất các sản phẩm hữu cơ. Vì vậy, EU đưa ra quy định tạm thời này và sẽ kéo dài thời gian thực hiện đến ngày 01 tháng 7 năm 2021. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 4 năm 2021. Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 01 ngày kể từ ngày công bố chính thức trên Công báo của EU. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên WTO tham gia đóng góp ý kiến vào 14/04/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_1891_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/EU/786

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/03/san-pham-huu-co/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]