Cảnh báo đối với quy định mới của Philippines đối với sản phẩm thép

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Saturday, Mar 20, 2021 | 15:39 - View count: 2685

Thông tin chi tiết Cảnh báo xem tại đường link:

http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2021/04/Cảnh-báo-đối-với-quy-định-mới-của-Philippines-đối-với-sản-phẩm-thép.pdf

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/03/canh-bao-doi-voi-quy-dinh-moi-cua-philippines-doi-voi-san-pham-thep/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]