“Thích ứng với kỷ nguyên thương mại số: Thách thức và cơ hội”

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, Mar 22, 2021 | 16:26 - View count: 1304

Tổ chức Thương mại Thế giới WTO vừa phát hành ấn phẩm “Thích ứng với kỷ nguyên thương mại số: Thách thức và cơ hội”. Đây là ấn phẩm bao gồm kết quả của giai đoạn hai của Chương trình Chủ tịch WTO (WCP) với mục tiêu hỗ trợ và tăng cường các hoạt động học thuật liên quan tới thương mại bởi các trường đại học và các viện nghiên cứu của các nước đang phát triển và kém phát triển. Cuốn sách này là tập hợp đóng góp của các chủ tịch WCP, các thành viên Ban cố vấn, nhóm WCP tại WTO và các nhân viên của Ban Thư ký WTO. WCP là một phần quan trọng trong nỗ lực của WTO nhằm xây dựng năng lực thương mại và hợp tác với cơ quan nghiên cứu tại các nước đang phát triển.

Ấn phẩm này bao gồm 12 Chương trao đổi về các vấn đề tác động của công nghệ số lên thương mại của các nước đang phát triển, Chuỗi giá trị toàn cầu trong kỷ nguyên internet: cơ hội nào cho Châu Phi, Cơ hội và thách thức của thương mại điện tử với Mauritus, Phát triển thương mại điện tử của Trung Quốc và chính sách liên quan; Thương mại và kinh tế sáng tạo số: Cơ hội chiến lực cho các nước đang phát triển…

Chi tiết ấn phẩm xem tại đường link: https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/adtera_e.pdf

Nguồn: WTO

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/03/thich-ung-voi-ky-nguyen-thuong-mai-so-thach-thuc-va-co-hoi/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]