Cảnh báo về Sắc lệnh quản lý ghi dấu giày dép và ghi nhãn các sản phẩm dệt của Đan Mạch

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Thursday, Mar 11, 2021 | 8:33 - View count: 1793

 

Thông tin chi tiết Cảnh báo xem tại đường link:

http://tbt.gov.vn/wp-content/uploads/2021/03/Cảnh-báo-BPKT-của-Đan-Mạch.pdf

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/03/canh-bao-ve-sac-lenh-quan-ly-ghi-dau-giay-dep-va-ghi-nhan-cac-san-pham-det-cua-dan-mach/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]