Thuốc lá

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Wednesday, Mar 10, 2021 | 15:25 - View count: 1022

Ngày 09/03/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi bổ sung đối với các quy định chung của Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đối với sản phẩm thuốc lá. Sửa đổi này nhằm hỗ trợ những nhà sản xuất thuốc lá trong việc gửi kế hoạch đóng gói và quảng cáo trên bao bì đối với sản phẩm thuốc lá của họ cho FDA bằng cách cung cấp nội dung, thời gian và các khuyến nghị khác liên quan đến nội dung cần gửi. Ngoài ra, FDA sẽ hoãn ngày có hiệu lực của Quy định Cảnh báo bắt buộc trên bao bì thuốc lá đến ngày 14 tháng 1 năm 2022. FDA khuyến khích các nhà sản xuất gửi kế hoạch đối với sản phảm thuốc lá của mình cho FDA càng sớm càng tốt và thời gian chậm nhất để gửi kế hoạch là trước ngày 16 tháng 3 năm 2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_1782_00_e.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/USA/626/Add.3

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/03/thuoc-la/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]