Thực phẩm

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, Mar 29, 2021 | 14:32 - View count: 1840

Ngày 29/03/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Dự thảo Quy định thay thế “Quy định Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng (Thực phẩm) (Xác định mức tối đa các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm) 5780-2020” sẽ sớm được thông báo. Trước đó, vào ngày 27/7/2020 Israel đã thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Quy định Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng (Thực phẩm) (Xác định mức tối đa các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm) 5780-2020 trong mã thông báo G/TBT/N/ISR/1153. Quy định 5780-2020 này đưa ra mức tối đa cho phép của các hợp chất hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) trong các loại thực phẩm khác nhau. Thực phẩm được hun khói không được sản xuất, nhập khẩu hoặc bán khi đốt trừ khi:

Trong quá trình xông khói không sử dụng gỗ đã qua xử lý, kể cả mùn cưa, dăm gỗ đã qua xử lý hóa chất;

Trong quá trình xông khói, không được sử dụng các nhiên liệu sau: Dầu diesel, lốp xe cũ và/hoặc các sản phẩm dầu mỏ.

Phụ lục của Quy định cung cấp mức cho phép của hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) trong thực phẩm tính bằng µg/Kg.

Dự thảo mới sắp thông báo này sẽ có tên là Quy định Bảo vệ Sức khỏe Cộng đồng (Thực phẩm) (Xác định mức tối đa các chất gây ô nhiễm trong thực phẩm) 5781-2021″. Thông tin chi tiết của quy định cũ xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ISR/20_4528_00_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ISR/20_4528_01_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/ISR/1153/Add.1

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/03/thuc-pham-3/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]