Cà rốt đông lạnh

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Tuesday, Mar 30, 2021 | 14:20 - View count: 1521

Ngày 29/03/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Biện pháp SI 877 Phần 2 – Rau và trái cây đông lạnh: Cà rốt đông lạnh. Tiêu chuẩn Bắt buộc SI 920 hiện hành sẽ được thay thế bằng biện pháp này. Việc sửa đổi và thay thế dựa theo Phụ lục về cà rốt của Tiêu chuẩn Codex Alimentarius CXS 320-2015 (Sửa đổi vào năm 2017), một số sửa đổi chính như sau:

Thay đổi phạm vi điều chỉnh của tiêu chuẩn và quy định cà rốt đông lạnh dùng để chế biến hoặc dùng cho mục đích công nghiệp phải tuân theo các thông số cụ thể liên quan đến an toàn sản phẩm;;

Thay đổi các quy định về vi sinh và yêu cầu tuân thủ theo Tiêu chuẩn Bắt buộc của Israel SI 877 phần 1;

Thay đổi phương pháp kiểm tra;

Bổ sung phương pháp lấy mẫu mới.

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào sau 02 năm kể từ ngày công bố trên Công báo chính thức của Israel. Trong giai đoạn chuyển tiếp, nếu lựa chọn thực hiện các yêu cầu của bản sửa đổi mới thì sẽ phải tuân thủ các yêu cầu ghi nhãn mới. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 28/5/2021.Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/ISR/21_2259_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/ISR/1185

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/03/ca-rot-dong-lanh/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]