– Lịch họp Ủy ban TBT/WTO năm 2021: Ngày 24 – 26 tháng 2: phiên họp chính thức; Ngày 2 – 4 tháng 6: phiên họp chính thức; Ngày 10 – 12 tháng 11: phiên họp chính thức

Người viết: Trần Thanh Tùng - Ngày viết: Monday, Apr 5, 2021 | 14:25 - Lượt xem: 2192