– Văn phòng Thông báo và Hỏi đáp quốc gia về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Văn phòng TBT Việt Nam) chỉ có 1 trang thông tin duy nhất tại địa chỉ tbt.gov.vn

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, Apr 5, 2021 | 14:35 - View count: 3708

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/04/van-phong-thong-bao-va-hoi-dap-quoc-gia-ve-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-van-phong-tbt-viet-nam-chi-co-1-website-duy-nhat-la-tbt-gov-vn/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]