Anh: Quy định đối với thiết bị xét nghiệm Covid-19

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Tuesday, Apr 13, 2021 | 16:43 - View count: 1225

Ngày 09/04/2021 Anh thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Quy định đối với thiết bị xét nghiệm Covid-19. Cụ thể, Anh đang xem xét đưa ra quy định để xác thực tất cả các thiết bị xét nghiệm Covid-19 sử dụng cho con người. Quy định sẽ đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu về độ hiệu quả và chính xác đối với các thiết bị xét nghiệm Covid-19. Hành động này đưa ra nhằm ngăn chặn các nhà bán lẻ bán các thiết bị thử nghiệm chưa được đảm bảo tiêu chuẩn và đưa ra yêu cầu kiểm nghiệm cho các nhà sản xuất. Quy định này bao gồm cả hình thức xử phạt hình sự đối với các vi phạm. Do tính cấp bách trong giai đoạn khủng hoảng bởi dịch bệnh Covid 19, Anh dự kiến sẽ thực hiện Quy định này thông qua một quy trình do Chính phủ điều hành. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào 30/6/2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 05/05/2021

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://contactus.dhsc.gov.uk/

Mã thông báo G/TBT/N/GBR/39

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/04/anh-quy-dinh-doi-voi-thiet-bi-xet-nghiem-covid-19/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]