Indonesia: Nghị định số 2 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc thực hiện bắt buộc Tiêu chuẩn quốc gia đối với thanh busbar bằng đồng

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Thursday, Apr 8, 2021 | 15:25 - View count: 1173

Ngày 01/04/2021 Indonesia thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Nghị định số 2 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc thực hiện bắt buộc tiêu chuẩn quốc gia Indonesia đối với thanh busbar bằng đồng (busbar là lõi dẫn điện được làm từ Nhôm hoặc Đồng). Nghị định này quy định tất cả các thanh busbar bằng đồng được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu, phân phối và tiêu thụ trong nước phải đáp ứng các yêu cầu của SNI. Các nhà sản xuất sẽ phải chứng minh sự tuân thủ thông qua việc xin cấp Giấy chứng nhận Sản phẩm sử dụng Dấu SNI.

Giấy chứng nhận sản phẩm sử dụng dấu SNI sẽ được cấp bởi Tổ chức chứng nhận sản phẩm đã được KAN công nhận và Bộ trưởng Bộ Công nghiệp chỉ định thông qua việc kiểm tra sự phù hợp của chất lượng sản phẩm với các yêu cầu của SNI.

Tổng cục Công nghiệp kim loại, Bộ Công nghiệp là cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị định này và sẽ đưa ra hướng dẫn kỹ thuật của nghị định, trong đó bao gồm thủ tục Chứng nhận sản phẩm và Ghi nhãn SNI. Các sản phẩm được phân phối tại thị trường nội địa có xuất xứ trong nước và nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu của SNI 8760: 2019– Yêu cầu an toàn của Thanh busbar bằng đồng – Quy định thuật ngữ và định nghĩa, yêu cầu chất lượng, lấy mẫu, phương pháp thử nghiệm, chấp nhận thử nghiệm, yêu cầu đóng dấu và đóng gói (tiêu chuẩn này có sẵn bằng tiếng Indonesia).

Thời gian dự kiến thông qua vào 04/2/2021. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 31/05/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/IDN/21_2432_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/IND/132

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/04/indonesia-nghi-dinh-so-2-nam-2021-cua-bo-truong-bo-cong-nghiep-ve-viec-thuc-hien-bat-buoc-tieu-chuan-quoc-gia-doi-voi-thanh-busbar-bang-dong/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]