Indonesia: Nghị định số 58 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp năm 2021 về việc thực hiện bắt buộc Tiêu chuẩn quốc gia đối với chất lỏng sưởi ấm sử dụng trong các thiết bị sưởi bằng điện

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Thursday, Apr 8, 2021 | 15:29 - View count: 1348

Ngày 01/04/2021 Indonesia thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Bộ Công nghiệp Cộng hòa Indonesia đã ban hành Nghị định số 58 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Năm 2020 về việc Thực hiện Bắt buộc Tiêu chuẩn Quốc gia Indonesia về Chất lỏng sưởi ấm sử dụng trong các thiết bị sưởi bằng điện. Chứng nhận loại 5 sẽ được dùng làm tham chiếu để cấp SPPT SNI, bao gồm kiểm tra chất lượng dựa trên:

SNI 7859-2013, Thiết bị điện gia dụng và tương tự – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung; và SNI IEC 60335-2-14-2011, Thiết bị điện gia dụng và tương tự – An toàn – Phần 2-14: Yêu cầu riêng đối với thiết bị nhà bếp, máy xay sinh tố, máy ép trái cây điện và máy trộn;

SNI 7859-2013, Thiết bị điện gia dụng và tương tự – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung; và SNI IEC 60335-2-15-2011, Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-15: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị dùng để đun nóng chất lỏng; cho Nồi cơm điện và Ấm đun nước;

SNI 7859-2013, Thiết bị điện gia dụng và tương tự – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung; và SNI IEC 60335-2-74: 2010, Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-74: Yêu cầu cụ thể đối với lò sưởi di động;

SNI 7859-2013, Thiết bị điện gia dụng và tương tự – An toàn – Phần 1: Yêu cầu chung; SNI IEC 60335-2-15-2011, Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự – An toàn – Phần 2-15: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị dùng để đun nóng chất lỏng; và SNI IEC 60335-2-24-2009, Thiết bị điện gia dụng và tương tự – An toàn – Phần 2-24: Yêu cầu riêng đối với thiết bị làm lạnh, thiết bị làm kem và làm đá; máy lọc nước.

Mã thông báo G/TBT/N/IND/122/Add.1

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/04/indonesia-nghi-dinh-so-58-cua-bo-truong-bo-cong-nghiep-nam-2021-ve-viec-thuc-hien-bat-buoc-tieu-chuan-quoc-gia-doi-voi-chat-long-suoi-am-su-dung-trong-cac-thiet-bi-suoi-bang-dien/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]