Israel: Thông qua Tiêu chuẩn bắt buộc “SI 900 phần 2.85 – Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự – Yêu cầu An toàn: Yêu cầu riêng đối với bàn là hơi nước”

Người viết: Trần Thanh Tùng - Ngày viết: Friday, Apr 16, 2021 | 16:58 - Lượt xem: 876

Ngày 15/04/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Tiêu chuẩn bắt buộc “SI 900 phần 2.85 – Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự – Yêu cầu An toàn: Yêu cầu riêng đối với bàn là hơi nước” đã được công bố chính thức trên Công báo của Israel vào ngày 11 tháng 4 năm 2021 và sẽ có hiệu lực vào ngày 10 tháng 7 năm 2021. Tiêu chuẩn này dựa theo Tiêu chuẩn quốc tế IEC 60335-2-85 Phần 2.1: 2008-07 và Bản sửa đổi 2 – Phần 2.0: 2017-07.

Thông tin chi tiết của Tiêu chuẩn xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/ISR/19_6362_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/ISR/1081/Add.1