Israel: Thông qua Tiêu chuẩn bắt buộc “SI 900 phần 2.85 – Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự – Yêu cầu An toàn: Yêu cầu riêng đối với bàn là hơi nước”

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Friday, Apr 16, 2021 | 16:58 - View count: 1113

Ngày 15/04/2021 Israel thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Tiêu chuẩn bắt buộc “SI 900 phần 2.85 – Thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự – Yêu cầu An toàn: Yêu cầu riêng đối với bàn là hơi nước” đã được công bố chính thức trên Công báo của Israel vào ngày 11 tháng 4 năm 2021 và sẽ có hiệu lực vào ngày 10 tháng 7 năm 2021. Tiêu chuẩn này dựa theo Tiêu chuẩn quốc tế IEC 60335-2-85 Phần 2.1: 2008-07 và Bản sửa đổi 2 – Phần 2.0: 2017-07.

Thông tin chi tiết của Tiêu chuẩn xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/ISR/19_6362_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/ISR/1081/Add.1

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/04/israel-thong-qua-tieu-chuan-bat-buoc-si-900-phan-2-85-thiet-bi-dien-gia-dung-va-cac-thiet-bi-dien-tuong-tu-yeu-cau-an-toan-yeu-cau-rieng-doi-voi-ban-la-hoi-nuoc/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]