Singapore: Dự thảo sửa đổi Phụ lục về nguồn cung cấp nước trong quy định đối với các tiện ích cộng đồng

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Tuesday, Apr 13, 2021 | 10:35 - View count: 1188

Ngày 08/04/2021 Singapore thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi “Phụ lục về nguồn cung cấp nước trong Quy định đối với các Tiện ích Cộng đồng của Singapore”. Cụ thể: Theo Quy định bắt buộc về dán nhãn hiệu quả đối với Nước của Singapore (MWELS), các yêu cầu bắt buộc về hiệu suất nước tối thiểu đã được áp dụng đối với các thiết bị và phụ kiện nước thường được sử dụng kể từ năm 2009, nhằm giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định mua hàng sáng suốt và khuyến khích các nhà cung cấp giới thiệu các sản phẩm tiết kiệm nước hơn trên thị trường.

Phù hợp với MWELS, các yêu cầu về hiệu suất nước tối thiểu sau đây sẽ được yêu cầu đối với ba loại thiết bị thương mại thường được sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 trở đi:

  1. a) ≤ 8,0 lít nước/kg đối với máy giặt cửa trước và máy giặt cửa trên (trừ loại máy sử dụng trong gia đình);
  2. b) ≤ 2,4 lít nước/rack (giá đựng bát) đối với máy rửa bát (trừ loại dùng trong gia đình);
  3. c) ≤ 11,0 lít nước mỗi phút đối với máy rửa bằng áp lực cao (trừ những máy: (i) sử dụng trong gia đình; (ii) thiết bị làm sạch bằng hơi nước hoặc áp lực nước nóng; (iii) thiết bị rửa phương tiện cơ giới; (iv) thiết bị vệ sinh chuyên dụng; (v) phun cát).

Đối với ba loại thiết bị thương mại này, chỉ những kiểu máy đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất sử dụng nước tối thiểu mới được phép cung cấp, trưng bày hoặc quảng cáo để bán và tiêu thụ ở Singapore. Theo đó, các thiết bị sẽ phải được đăng ký theo MWELS trước khi được chào bán, trưng bày hoặc quảng cáo tại Singapore. Tuy nhiên, không có yêu cầu ghi nhãn hoặc xếp hạng đánh dấu nào sẽ được áp dụng cho ba loại thiết bị thương mại này. Để đăng ký theo MWELS, các thiết bị này phải được thử nghiệm theo các tiêu chuẩn trong Quy định về Tiện ích Cộng đồng (nguồn cung cấp nước). Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào tháng 01 năm 2022.

Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 07/06/2021

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

veronica_koh@mse.gov.sg

Mã thông báo G/TBT/N/SGP/60

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/04/singapore-du-thao-sua-doi-phu-luc-ve-nguon-cung-cap-nuoc-trong-quy-dinh-doi-voi-cac-tien-ich-cong-dong/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]