Trung Quốc: Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia đối với giá trị tối thiểu cho phép về hiệu quả năng lượng và cấp năng lượng cho máy vi tính

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Tuesday, Apr 13, 2021 | 11:40 - View count: 1159

Ngày 08/04/2021 Trung Quốc thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: “Giá trị tối thiểu cho phép về hiệu quả năng lượng và cấp năng lượng cho máy vi tính”. Cụ thể: Tiêu chuẩn này quy định các cấp hiệu suất năng lượng, các giá trị tối thiểu cho phép của hiệu suất năng lượng và phương pháp thử nghiệm của vi máy tính để bàn và máy tính xách tay (tất cả được gọi chung là máy vi tính). Tiêu chuẩn này có thể áp dụng cho các máy vi tính đa năng. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực.

Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 07/06/2021

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHN/21_2522_00_x.pdf

Mã thông báo G/TBT/N/CHN/1586

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/04/trung-quoc-du-thao-tieu-chuan-quoc-gia-doi-voi-gia-tri-toi-thieu-cho-phep-ve-hieu-qua-nang-luong-va-cap-nang-luong-cho-may-vi-tinh/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]