Canada: Quy định sửa đổi đối với thực phẩm và dược phẩm (ghi nhãn dinh dưỡng, các điều khoản ghi nhãn khác và phẩm màu)

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Wednesday, May 5, 2021 | 16:05 - View count: 1269

Ngày 03/05/2021 Ca na đa thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc thay đổi thời gian bắt buộc thực hiện đối với các biện pháp đã ban hành được thông báo cho WTO với mã thông báo G/TBT/N/CAN/451/Add.1 (ngày 6 tháng 1 năm 2017) Quy định sửa đổi đối với thực phẩm và dược phẩm (Ghi nhãn dinh dưỡng , Các Điều khoản Ghi nhãn Khác và Phẩm màu). Cụ thể:

Đối với các quy định mới đã được ban hành vào ngày 14 tháng 12 năm 2016, sẽ có một giai đoạn chuyển tiếp 5 năm để ngành công nghiệp đáp ứng các yêu cầu mới. Các công ty có thể áp dụng các quy định cũ hoặc các quy định mới trong thời gian này. Giai đoạn chuyển tiếp cho những thay đổi về nhãn dinh dưỡng năm 2016 hiện đang được ấn định kết thúc vào ngày 14 tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên, trước những thách thức mà đại dịch COVID-19 đưa ra, Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada (CFIA) sẽ tập trung nỗ lực vào tuyên truyền và thúc đẩy tuân thủ trong năm đầu tiên, cho đến ngày 14 tháng 12 năm 2022. Kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2022, CFIA sẽ xác minh sự tuân thủ và áp dụng theo quyết định thực thi, trong trường hợp các công ty không tuân thủ phải đưa ra được kế hoạch chi tiết về dự định đáp ứng các yêu cầu mới vào thời gian sớm nhất có thể như thế nào.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2016/2016-12-14/html/sor-dors305-eng.php

Mã thông báo: G/TBT/N/CAN/451/Add.2

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/05/canada-quy-dinh-sua-doi-doi-voi-thuc-pham-va-duoc-pham-ghi-nhan-dinh-duong-cac-dieu-khoan-ghi-nhan-khac-va-pham-mau/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]