EU: Dự thảo quy định của Ủy ban về quy tắc cấp giấy chứng nhận cho các nhà đại diện pháp luật, các nhóm nhà đại diện pháp luật và nhà xuất khẩu ở các nước thứ ba liên quan đến việc nhập khẩu các sản phẩm hữu cơ

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, May 24, 2021 | 14:09 - View count: 943

Ngày 20/05/2021 EU thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Quy định của Ủy ban về quy tắc cấp giấy chứng nhận cho các nhà đại diện pháp luật, các nhóm nhà đại diện pháp luật và nhà xuất khẩu ở các nước thứ ba liên quan đến việc nhập khẩu các sản phẩm hữu cơ vào EU. Cụ thể, Quy định này quy định về mẫu chứng chỉ cấp cho các nhà đại diện pháp luật ở các quốc gia không thuộc Liên minh Châu Âu và các yêu cầu cho việc cấp chứng chỉ. Ngoài ra, Quy định còn thiết lập một danh sách các cơ quan kiểm soát được công nhận theo Điều 46 (1) của Quy định (EU) 2018/848 để thực hiện việc kiểm soát và cấp giấy chứng nhận hữu cơ ở các nước thứ ba. Thời gian dự kiến thông qua vào tháng 7 năm 2021.Thời gian dự kiến có hiệu lực sau 20 ngày kể từ ngày công bố trên Công báo của EU. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 19/07/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_3568_01_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_3568_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/EU/802

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/05/eu-du-thao-quy-dinh-cua-uy-ban-ve-quy-tac-cap-giay-chung-nhan-cho-cac-nha-dai-dien-phap-luat-cac-nhom-nha-dai-dien-phap-luat-va-nha-xuat-khau-o-cac-nuoc-thu-ba-lien-quan-den-viec-nhap-khau-cac-san-p/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]