Pháp: Dự thảo Nghị định quy định về môi trường đối với các thiết bị trang trí và thiết bị điện sử dụng trong nhà ở

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, May 31, 2021 | 14:26 - View count: 1016

Ngày 27/05/2021 Pháp thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Nghị định quy định về môi trường đối với các thiết bị trang trí và thiết bị điện sử dụng trong nhà ở. Nghị định sẽ làm rõ các điều khoản áp dụng nghị định của điều L. 111-9-2 của Bộ luật về Xây dựng và Nhà ở và  điều khoản R. 412-49 của Bộ luật tiêu dùng. Mục địch của dự thảo nhằm bảo vệ môi trường Hạn cuối cùng để các nước. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 26/07/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/FRA/21_3693_00_f.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/FRA/210

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/05/phap-du-thao-nghi-dinh-quy-dinh-ve-moi-truong-doi-voi-cac-thiet-bi-trang-tri-va-thiet-bi-dien-su-dung-trong-nha-o/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]