Pháp: Dự thảo Nghị định quy định đối với bên thứ ba độc lập thực hiện công bố về môi trường

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, May 31, 2021 | 14:24 - View count: 1023

Ngày 27/05/2021 Pháp thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Nghị định về xác minh bên thứ ba độc lập thực hiện công bố môi trường của các sản phẩm được sử dụng trong các công trình xây dựng và các công bố về môi trường của các sản phẩm được sử dụng để đo độ hiệu quả đối với môi trường của toà nhà. Nghị định sẽ làm rõ các điều khoản áp dụng của các Điều từ R. 412-49 đến R. 412-57 của Bộ luật Người tiêu dùng và các Điều từ R. 111-20-24 đến R. 111-20-30 của Bộ luật Xây dựng và Nhà ở. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 26/07/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/FRA/21_3692_00_f.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/FRA/209

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/05/phap-du-thao-nghi-dinh-quy-dinh-doi-voi-ben-thu-ba-doc-lap-thuc-hien-cong-bo-ve-moi-truong/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]