Ả Rập Xê Út: Quy chuẩn kỹ thuật quy định mức tối đa các chất gây ô nhiễm, độc hại trong thức ăn chăn nuôi

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Wednesday, Jun 30, 2021 | 9:14 - View count: 1157

Ngày 23/06/2021 Ả Rập Xê Út thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo quy chuẩn kỹ thuật quy định mức tối đa các chất gây ô nhiễm, độc hại trong thức ăn chăn nuôi. Mục đích của dự thảo nhằm bảo vệ sức khỏe của động vật và bảo vệ môi trường. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 22/8/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/SAU/21_4294_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/SAU/1200

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/06/a-rap-xe-ut-quy-chuan-ky-thuat-quy-dinh-muc-toi-da-cac-chat-gay-o-nhiem-doc-hai-trong-thuc-an-chan-nuoi/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]