Thái Lan: Quy định đối với màng bọc thực phẩm

Người viết: Trần Thanh Tùng - Ngày viết: Wednesday, Jun 30, 2021 | 9:15 - Lượt xem: 987

Ngày 23/06/2021 Viện Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan (TISI) thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Dự thảo TIS 1136-25XX Quy định đối với màng bọc thực phẩm, được thông báo cho WTO với mã thông báo theo G/TBT/N/THA/427, đã được thông qua với tên gọi cuối cùng là TIS 1136-2559 (2016). Thông tin chi tiết của Quy định xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/THA/19_0144_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/THA/427/Add.1