Brazil: Nghị quyết quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, lớp phủ, đồ dùng, nắp đậy và thiết bị tiếp xúc với thực phẩm

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, Jun 7, 2021 | 14:18 - View count: 1097

Ngày 31/05/2021 Brazil thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc dự thảo  “Nghị quyết quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, lớp phủ, đồ dùng, nắp đậy và thiết bị tiếp xúc với thực phẩm”, được thông báo cho WTO vào ngày 22 tháng 11 năm 2019 với mã thông báo G/TBT/N/BRA/944, đã được thông qua vào ngày 20 tháng 5 năm 2021. Toàn văn Nghị quyết chỉ có sẵn bằng tiếng Bồ Đào Nha và có thể xem tại:

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/5284328/RDC_498_2021_.pdf/79bfe989-f482-4576-8ce2-106ddd345ac0

Mã thông báo: G/TBT/N/BRA/944/Add.1

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/06/brazil-nghi-quyet-quy-dinh-cac-yeu-cau-ky-thuat-doi-voi-bao-bi-lop-phu-do-dung-nap-day-va-thiet-bi-tiep-xuc-voi-thuc-pham/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]