Hoa Kỳ: Quy định về an toàn đối với sản phẩm dành cho trẻ em

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Friday, Jun 18, 2021 | 9:38 - View count: 972

Ngày 26/08/2020 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng (CPSC) sẽ tiến hành xem xét và đánh giá các quy định về thử nghiệm và chứng nhận của bên thứ ba về chứng minh sự tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn cho sản phẩm dành cho trẻ em, theo mục 610 của Quy định RFA. Đây là hành động thường xuyên của CPSC mỗi 10 năm, CPSC sẽ xem xét lại các quy định của mình trong vòng 10 năm có tác động về mặt kinh tế như thế nào đối với các tổ chức, có cần điều chỉnh, sửa đổi hoặc bổ sung để giảm thiểu các tác động không đáng có hay không. Ngày 09/6/2021, sau khi lấy ý kiến nhận xét của các bên liên quan, CPSC kết luận rằng quy định về thử nghiệm và chứng nhận của bên thứ ba về chứng minh sự tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn cho sản phẩm dành cho trẻ em vẫn nên được duy trì và không có sự thay đổi.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_4004_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1642/Add.1

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/06/hoa-ky-quy-dinh-ve-an-toan-doi-voi-san-pham-danh-cho-tre-em/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]