Đài Loan: Quy định về thực hành tốt trên lâm sàng đối với các thiết bị y tế

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, Jun 7, 2021 | 14:12 - View count: 1021

Ngày 28/05/2021 Đài Loan  thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc dự thảo  “Quy định về thực hành tốt trên lâm sàng đối với các thiết bị y tế,”, được thông báo cho WTO vào ngày 29 tháng 6 năm 2020 với mã thông báo G/TBT/N/TPKM/420, đã được ban hành vào ngày 9 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_3958_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_3958_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/420/Add.1

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/06/dai-loan-quy-dinh-ve-thuc-hanh-tot-tren-lam-sang-doi-voi-cac-thiet-bi-y-te/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]