Đài Loan: Quy định về thực hành tốt trên lâm sàng đối với các thiết bị y tế

Người viết: Trần Thanh Tùng - Ngày viết: Monday, Jun 7, 2021 | 14:12 - Lượt xem: 806

Ngày 28/05/2021 Đài Loan  thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc dự thảo  “Quy định về thực hành tốt trên lâm sàng đối với các thiết bị y tế,”, được thông báo cho WTO vào ngày 29 tháng 6 năm 2020 với mã thông báo G/TBT/N/TPKM/420, đã được ban hành vào ngày 9 tháng 4 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_3958_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_3958_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/420/Add.1