Hoa Kỳ: Quy định về ghi nhãn năng lượng

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, Jun 7, 2021 | 14:09 - View count: 1024

Ngày 03/06/2021 Hoa Kỳ  thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo sửa đổi, bổ sung đơi với Quy định về ghi nhãn năng lượng. Cụ thể, Ủy ban Thương mại Liên bang sẽ cập nhật phạm vi điều chỉnh về ghi nhãn năng lượng đối với máy điều hòa không khí. Mục đích của dự thảo nhằm cung cấp thông tin, ngăn chặn các hành vì lừa đảo và bảo vệ môi trường. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua sau và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 02/08/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_3814_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1600/Rev.1

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/06/hoa-ky-quy-dinh-ve-ghi-nhan-nang-luong/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]