Đài Loan – Trung Quốc: quy định liên quan tới sản phẩm khẩu trang y tế (HS 6307.90.50.31) và bao cao su (4014.10.00.10;4014.10.00.90)

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Friday, Jun 18, 2021 | 9:59 - View count: 999

Ngày 17/6/2021 Đài Loan – Trung Quốc  đã gửi thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc nước ngày vừa ban hành quy định liên quan tới sản phẩm khẩu trang y tế (HS 6307.90.50.31) và bao cao su (4014.10.00.10;4014.10.00.90). Trong đó quy định cụ thể về thủ tục kiểm tra, quản lý thiết bị y tế nhập khẩu, các loại phí theo quy định như phí đánh giá lại, phí kiểm tra tại nguồn, phí cập nhật thông tin online… Văn bản này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/5/2021. Thông tin chi tiết liên quan tới văn bản đề nghị xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_3978_00_et.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/442/Add.1/Corr.1

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/06/dai-loan-trung-quoc-quy-dinh-lien-quan-toi-san-pham-khau-trang-y-te-hs-6307-90-50-31-va-bao-cao-su-4014-10-00-104014-10-00-90/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]