Hoa Kỳ: Dự thảo quy định mở rộng việc sử dụng linh hoạt băng tần 12,2-12,7 GHz

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Thursday, Jun 3, 2021 | 14:13 - View count: 1279

Ngày 31/05/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ từ chối yêu cầu gia hạn thêm thời gian đóng góp ý kiến đối với dự thảo quy định mở rộng việc sử dụng linh hoạt băng tần 12,2-12,7 GHz của WorldVu Satellites Limited (ONEWEB), Kepler Communications, SpaceX Holdings, LLC, Intelsat License LLC và SES SA. Dự thảo quy định mở rộng việc sử dụng linh hoạt băng tần 12,2-12,7 GHz được Hoa Kỳ thông báo cho WTO vào ngày 29/4/2021 với mã thông báo G/TBT/N/USA/1727.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_3726_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1727/Add.1

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/06/hoa-ky-du-thao-quy-dinh-mo-rong-viec-su-dung-linh-hoat-bang-tan-122-127-ghz/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]