Hoa Kỳ: Dự thảo sửa đổi các quy định hiện hành đối với quạt trần đường kính lớn

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Thursday, Jun 3, 2021 | 14:12 - View count: 957

Ngày 31/05/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Bộ Năng lượng Hoa Kỳ (DOE) đề xuất sửa đổi các quy định hiện hành đối với quạt trần đường kính lớn. Nội dung của các sửa đổi kỹ thuật này tương ứng với các điều khoản được Quốc hội ban hành thông qua Đạo luật Năng lượng năm 2020. Các sửa đổi đối với quy trình thử nghiệm quạt trần cũng được điều chỉnh để phù hợp và đảm bảo tính nhất quán với Đạo luật Năng lượng năm 2020.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://www.regulations.gov/docket/EERE-2013-BT-TP-0050/document

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/931/Rev.1/Add.1

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/06/hoa-ky-du-thao-sua-doi-cac-quy-dinh-hien-hanh-doi-voi-quat-tran-duong-kinh-lon/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]