Hoa Kỳ: Dự thảo quy định về giới hạn phát xạ của băng tần 24,25-27,5 GHz

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Thursday, Jun 3, 2021 | 14:11 - View count: 969

Ngày 31/05/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Văn phòng Kỹ thuật và Công nghệ (OET) và Cục Viễn thông Không dây (WTB) đang lấy ý kiến góp ý của các bên về việc thực hiện một số quyết định của Hội nghị Truyền thông Vô tuyến Thế giới do Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) tổ chức vào năm 2019 ( WRC-19) liên quan đến băng tần 24,25-27,5 GHz. Cụ thể, OET và WTB sẽ lấy ý kiến đối với việc điều chỉnh các quy tắc của FCC về giới hạn phát xạ không mong muốn của băng tần 23,6-24,0 GHz. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 28/06/2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_3727_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1736

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/06/hoa-ky-du-thao-quy-dinh-ve-gioi-han-phat-xa-cua-bang-tan-2425-275-ghz/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]