Hoa Kỳ: Quy định về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học (20-5.B)

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Friday, Jun 18, 2021 | 9:40 - View count: 1227

Ngày 09/6/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) đang sửa đổi các quy định mới về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học (20-5.B) dựa theo Đạo luật kiểm soát các chất độc hại (TSCA), các chất hoá học này thuộc diện phải thông báo trước khi sản xuất (PMNs). Cụ thể, sẽ yêu cầu những người sản xuất (bao gồm cả nhập khẩu) hoặc xử lý bất kỳ chất hoá học nào nếu được coi là sử dụng mới ở mức đáng kể và thuộc phạm vi áp dụng của quy định này phải thông báo cho EPA trước ít nhất 90 ngày.  Các tổ chức, cá nhân không được phép sản xuất (bao gồm cả nhập khẩu), sử dụng hoặc xử lý các chất này cho đến khi EPA tiến hành xem xét thông báo, đưa ra quyết định phù hợp với thông báo và các tổ chức, các nhân thực hiện các yêu cầu trong quyết định đó. Quy định này sẽ ban hành vào lúc 1 giờ chiều (EST) vào ngày 21 tháng 6 năm 2021 và có hiệu lực vào ngày 6 tháng 8 năm 2021.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_3306_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1623/Add.1

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/06/hoa-ky-quy-dinh-ve-su-dung-muc-dang-ke-mot-so-chat-hoa-hoc-20-5-b/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]