Hoa Kỳ: Quy định về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học (20-2.M)

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Friday, Jun 18, 2021 | 9:39 - View count: 1006

Ngày 09/6/2021 Hoa Kỳ thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ (EPA) đang sửa đổi các quy định mới về sử dụng mức đáng kể một số chất hóa học (20-2.M) dựa theo Đạo luật kiểm soát các chất độc hại (TSCA), các chất hoá học này thuộc diện phải thông báo trước khi sản xuất (PMNs) và thông báo sử dụng mới quan trọng (SNUN). Việc sửa đổi sẽ cho phép EPA bổ sung một số trường hợp hoá chất sử dụng mới vào danh sách thuộc diện SNUN dựa trên việc xem xét các dữ liệu mới và hiện có về các chất hóa học mà không cần phải thực hiện thông báo bổ sung.

Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_7166_00_e.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/USA/1671/Add.1

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/06/hoa-ky-quy-dinh-ve-su-dung-muc-dang-ke-mot-so-chat-hoa-hoc-20-2-m/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]