Brazill: Pháp lệnh MAPA số 375 đối với sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, Aug 30, 2021 | 8:44 - View count: 1058

Ngày 23/08/2021 Brazill thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Pháp lệnh MAPA số 375, ngày 12 tháng 8 năm 2021. Pháp lệnh MAPA số 375 bao gồm các yêu cầu và tiêu chí để chứng nhận tự nguyện các sản phẩm có nguồn gốc thực vật. Mục đích của Pháp lệnh nhằm nhằm tạo thuận lợi và hài hòa các quy trình đánh giá sự phù hợp.

Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01/9/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-375-de-12-de-agosto-de-2021-338359451

Mã thông báo: G/TBT/N/BRA/1231

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/08/brazill-phap-lenh-mapa-so-375-doi-voi-san-pham-co-nguon-goc-tu-thuc-vat/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]