Thái Lan: Dự thảo quy định đối với bộ giảm thanh ống xả cho xe máy (TIS 341 – 25XX (20XX))

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Monday, Aug 30, 2021 | 8:43 - View count: 1074

Ngày 23/08/2021 Thái Lan thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy định của Bộ trưởng đối với Bộ giảm thanh ống xả cho Xe máy (TIS 341 – 25XX (20XX)).

Dự thảo quy định của Bộ trưởng này chỉ áp dụng đối với loại bộ giảm thanh ống xả của xe máy L3 L4 và L5. Dự thảo quy định các yêu cầu chung, ghi dấu và ghi nhãn, lấy mẫu và các tiêu chí cho sự phù hợp và thử nghiệm. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 10/09/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/THA/21_5302_00_x.pdf

Mã thông báo: G/TBT/N/THA/626

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/08/thai-lan-du-thao-quy-dinh-doi-voi-bo-giam-thanh-ong-xa-cho-xe-may-tis-341-25xx-20xx/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]