Brazill: Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật MERCOSUR về nhận dạng và chất lượng đối với ớt chuông

Người viết: Trần Thanh Tùng - Ngày viết: Wednesday, Sep 8, 2021 | 13:04 - Lượt xem: 762

Ngày 03/09/2021 Brazill thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật MERCOSUR về đặc điểm nhận dạng và yêu cầu chất lượng đối với ớt chuông. Cụ thể, Brazill sẽ đưa ra Sắc lệnh MAPA số 371, với thời hạn góp ý là 75 ngày để lấy ý kiến cộng đồng về dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật MERCOSUR này.

Toàn văn sắc lệnh và dự thảo có thuể truy cập tại:

https://www.gov.br/agdomainsura/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/consultas-publicas/consulta-publica-regulamento-tecnico-mercosul-de-identidade-e-qualidade-do- pimentao

Các ý kiến góp ý về kỹ thuật sẽ được chuyển qua Hệ thống Giám sát hoạt động quy phạm pháp luật – SISMAN của Bộ Nông nghiệp thông qua liên kết:

https://sistemasweb.agosystemura.gov.br/solicita/

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 24/10/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-371-de-30-de-julho-de-2021-335752425

Mã thông báo: G/TBT/N/BRA/1235