Brazill: Nghị quyết quy định về vắc xin

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Wednesday, Sep 8, 2021 | 13:05 - View count: 945

Ngày 02/09/2021 Brazill thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra Nghị quyết RDC số 533, ngày 24 tháng 8 năm 2021. Nghị quyết này sẽ quy định các thủ tục ngoại lệ và tạm thời nhập khẩu vắc xin COVID-19 được quy định tại ANVISA và nguồn cung cấp vắc xin để giải quyết Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc gia liên quan đến đại dịch coronavirus mới (SARS – CoV -2).

Do đây là biện pháp đưa ra trong tình trạng khẩn cấp về y tế, biện pháp này đã có hiệu lực mà không cần lấy ý kiến góp ý của các nước Thành viên WTO.

Thông tin chi tiết của biện pháp xem tại:

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/6316510/RDC_533_2021_.pdf/abdae9f3-7446-4f0b-899a-25b7c7aea087

Mã thông báo: G/TBT/N/BRA/1234

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/09/brazill-nghi-quyet-quy-dinh-ve-vac-xin/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]