Ca na đa: Dự thảo sửa đổi danh sách thuốc theo đơn (PDL) – thuốc có chứa Brimonidine

Post by: Trần Thanh Tùng - Post date: Friday, Sep 10, 2021 | 9:28 - View count: 2870

Ngày 08/09/2021 Ca na đa thông báo cho các nước Thành viên WTO về việc đưa ra dự thảo Thông báo tham vấn cộng đồng về sửa đổi :”Danh sách thuốc theo đơn (PDL): thuốc có chứa Brimonidine”. Hiện nay, các sản phẩm thuốc có chứa brimonidine hoặc muối của nó như một thành phần thuốc cần phải có đơn thuốc để sử dụng cho người và động vật. Tuy nhiên, có một số loại thuốc nhỏ mắt đang lưu hành trong Ca na đa có chứa brimonidine được bán mà không cần theo đơn. Do đó, Ca na đa sẽ lấy ý kiến góp ý công khai về đề xuất sửa đổi danh sách thuốc theo đơn đối với các loại thuốc có brimonidine và/hoặc các muối của nó.

Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước Thành viên tham gia đóng góp ý kiến vào 31/10/2021. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại:

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/drug-products/prescription-drug-list/notices-changes/consultation-brimonidine.html

Mã thông báo: G/TBT/N/CAN/653

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tbt.gov.vn/2021/09/ca-na-da-du-thao-sua-doi-danh-sach-thuoc-theo-don-pdl-thuoc-co-chua-brimonidine/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]